Zielone dachy

 

ZIELONE DACHY

Ogrody na dachach
za pierwsze dachy zielone uznaje się wiszące Ogrody Babilonu z VI w. p. n. e. Renesans idei budowy ogrodów na dachach zawdzięczamy francuskiemu architektowi Le Corbusier. Ten wybitny modernista szukając zbliżenia człowieka z naturą, zaprojektował w latach dwudziestych XX w. konstrukcje dachów zielonych, które są wzorem do dnia dzisiejszego.

Ludzie potrzebują zieleni
tworzenie dachów z wykorzystaniem intensywnej zieleni w zabudowie wielkomiejskiej wydaje się wręcz nieodzowne. Poza walorami estetycznymi, zieleń na dachach znacząco przyczynia się do redukcji smogu poprzez pochłanianie pyłów, zwiększa produkcję tlenu i redukuje hałas.

Ekologiczne właściwości zieleni na dachach
dachy zielone przyczyniają się do retencji wody. Spowalniają bowiem odpływ wód opadowych odprowadzanych do kanalizacji o około 50-90 procent. Zatrzymana przez roślinność woda paruje do atmosfery zwiększając tym samym wilgotności powietrza. Dachy zielone redukują również hałas. W budynkach nawet o 8 dB. Zielone dachy to doskonała izolacja termiczna. Zimą akumulują ciepło, a latem chronią przed nadmiernym przegrzaniem. Oszczędności wydatków na ciepło w sezonie zimowym sięgają 30 proc. Zielone dachy efektywnie chronią przed upałem ochładzając budynki.

Kiedy możemy założyć zielony dach
nie każdy dach może być pokryty roślinnością. Założenie ogrodu na dachu zależne jest od konstrukcji stropodachu i przewidzianych dla niego obciążeń. Ciężar roślinności z podłożem waha się bowiem od 200 kg/m² do nawet 500 kg/m². Nie dotyczy to rzecz jasna budynków, w których projektant przewidział założenie zieleni na dachu. Kolejnym ograniczeniem może być jego nachylenie. Zieleń zakłada się przy niewielkim nachyleniu konstrukcji dachowej, które wynosi od 2 do 30 proc. Przy wyższym nachyleniu konieczne będzie wykonanie dodatkowych progów, które będą w stanie utrzymać podłoże. Konstrukcję dachu wykonuje się w układzie odwróconym do klasycznych warstw stropodachu. Rodzaj i ilość warstw dobiera się odpowiednio do typu podłoża i planowanego zazielenienia, zakładanych w projekcie obciążeń i funkcji użytkowych budynku.

Ogród ekstensywny
posadzone lub wysiane rośliny na takim dachu wymagają pielęgnacji aż do momentu kiedy pokryją przynajmniej 65 proc. jego powierzchni. Należy regularnie przycinać odrosty i intensywnie podlewać całą powierzchnię ogrodu. Gdy się zazieleni, nie będzie wymagał intensywnych zabiegów pielęgnacyjnych. Stanie się samowystarczalny. Głównie dlatego, że w ogrodach ekstensywnych wysiewa się rośliny niskie (mchy, rozchodniki, zioła, trawy, rośliny skalne) o niewielkich wymaganiach pielęgnacyjnych i które nie wymagają grubej warstwy gleby. Są one odporne na suszę czy mróz. Mają też zdolność do szybkiej regeneracji. Dachy ekstensywne, jeśli nie są użytkowane przez ludzi, stają się powierzchniami biologicznie czynnymi dla owadów.

Ogród intensywny
można założyć na dachu jedynie wtedy, kiedy jego konstrukcja spełnia rygorystyczne wymagania dotyczące obciążenia i kąta nachylenia. W ogrodzie intensywnym nasadzane są krzewy, a nawet niewielkie drzewa. Rośliny najlepiej nasadzać jak najbliżej belek stropowych, odciążając w ten sposób mniej wytrzymałe części konstrukcji dachu.

Jeśli chcielibyście Państwo założyć ogród na dachu lub powierzyć jego zaprojektowanie, wykonanie i pielęgnację to warto zwrócić się do Profi Garden. Wspólnie stworzymy zieleń na dachu, która stanie się ozdobą Waszej nieruchomości.

Na co możecie państwo liczyć:

  • doradztwo i projekt
  • dostawę i montaż systemu nawadniania
  • dobór roślinności wraz z nasadzeniami
  • kompleksową realizację
  • gwarancję jakości
  • serwis i pielęgnację

 

123

zaprojektowanych ogrodów

100%

zadowolonych klientów

18

markowych maszyn

1327

różnych sadzonek